miercuri, 17 decembrie 2014

CXXIII. DEVETNICA - ŠÉSTIJA DENJ

ŠÉSTIJA DENJ

 (Se počni kaćétu parvija denj)

 Parvata mulitva.

O, božánsku ditenče, Isuse, sám ti si pate kojtu zavižde u nebeto, u véčnotu blažénstvu, nide dupušte da udstapnimi ud toze pać ali ud putéćte na tojte zápuvesti.
 Pu Isukrasta náša Guspudin. Ámen.
Bašta náš... Zdráva Marijo...  Sláva na Baštá...

Drugata mulitva.

O, božánsku ditenče, Isuse, kojtu si istenata, kujatu razsvetliva nášta pámeć, uzmluži u nášte sacra skapucénija dár na verata.
Pu Isukrasta náša Guspudin. Ámen.
Bašta náš... Zdráva Marijo...  Sláva na Baštá...

Tréćata mulitva.

O, božánsku ditenče, Isuse, kojtu si Guspudáre na žuvota, ud van tébe néma žuvot, negu sám smrać, dáj mu nám milus, za nikade da ni se udstarnimi ud tébe, nit u toze, nit u duisnija žuvot.
Pu Isukrasta náša Guspudin. Ámen.
Bašta náš... Zdráva Marijo...  Sláva na Baštá...

 (Slédva satu, kaćétu parvija denj)

Pu: KATULICANSKU MULITVENU KNIGCE 2006


ISBN (10) 973-602-227-7; ISBN (13) 978-973-602-227-2

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu