joi, 27 noiembrie 2014

CXIII. MEŽDUNARODINI FESTIVÁL JÁKU RONKOVMEŽDUNARODINI FESTIVÁL JÁKU RONKOV
– XI – ta edicja STÁR  BIŠNOV 2014 g.

Ánsámbal Brest i učástvali na taze gudišnata edicja, XI-ta na Meždunarodnija Festivál Jáku Ronkov.

Kaćétu i seku gudina du siga, mlogja gustene i ináli Bišnova i négvite stanovnici: nemce, madzere, vlajsa i ni u sétnija red banátsći balgare palćene ud Rumanija, Balgárija i Sarbija, ama i mlogija ličnusti i daržávni puglavare ud teze trite darzavi.

Sincata zágjnu s pesma i igra smi se spumenali za dáskala Jáku Ronkov, idini ud naj vrednite, naj kadarnite i náj gulem zaslugji, sin na Bišnova, kojtu celija žuvot se-j trudil za zapázvanjitu I vazdiganjtu na sate banátsci balgare.
Jáku Ronkov se-j rudil u Stár Bišnov na 18 jánuára 1888-ta gudina ud zemedelska familja. Bašta mu ij Stépan Ronkov, a májća mu Pétra Dragomir. Škulte za učitel gji-i svašili u Sigdin. Bil ij učitel  u Rogendorf, u Vinga i u Stár Bišnov. U parvija svetovini boj i bil uluván u Rusija. Sled buja
idno vreme ne mu se dál právu da uči u škulata, za tuj ij morel da prejami služba u “Bišnovskata bánka”. Sled 5 gudini ij bil pa dáskal, náj parenj na po deléčni mesta, a posle u Bišnov du pensijonirvanjétu mu. I kača pensjoner ij prejal da uči još dicáta, katu u 1948-ta gudina se-j utorla balgarska škula. Na 79 gudini ij trebalu da prežuvej gulemata nisréća na smraćta na negva 41 gudišini sin, dubre puznátija doftur, Feri Ronkov. Učitela Jáku Ronkov ij pučinal u 1980-ta gudina, na 92 gudini. Ij zakupán u grobištata na Kalvárijata.
Rudén balgarini palćenin, učitela Jáku Ronkov ij znájal mlogu dubre da si dubliži du dušata na bišnovsćite dica. Ne gji učil nékade gulem rabot détu ni šta gji haznuvat u žuvota, negu takoz kakotu ij treba za da stánat u istena hora. I mladéža kogutu pa toj gu i utránal i daržál mlogu na négu zašto ij znájali u seku stánj da gu uči, da gu upat.
Ronkov dáskala ij rabtil mlogu. Pukraj učenjetu u škulata, toj ij pisal u palćenskata nuvna remnivi razkáze, ij napisal istorijata na banátsćite balgare, no náj mlogu i rábtil za nárudnata pesma na palćenete. Uverin u istenata či “ u pesmata žuvej nácijata” ij usnuvál pejáčkotu družstvu ud Bišnov. Za kora, détu gu-j mámil, ij prebirel i ij prerábtval narudni pesmi, gji-j tvárel na glásve i prez pejačete gj-ij razširval, ne sámu u Bišnov, ama i megjiu sate balgare palćene ud Banáta.
Dnés, ga praznikuvam nášta nárudna kultura, prez festivála kojtu nosi imetu na bišnovsćija učitel Ronkov Jáku, da pusvetimi makár neku még na négva spomen, da mu zafálem za sata négvata rabota izvaršna za kulturata i za istorijata na négvite brájće
balgare i da se  udlačimi pu primera na négva žuvoti da ustánimi kujatu smi balgare palćene, da si milvam satu détu ij náštu: JAZIKA, VERATA, KULTURATA, I OBIČÁJETE I NE U SÉTIN RET RODNOTU MESTU STÁRIJA BIŠNOV.

   Tolkus sa mi harésvali teze hurti za dáskala Jáku ronkov ubádni ud hubanćite mumičta na počnivanjetu na festivála, či sam gj prepisal za vás.


Un comentariu:

  1. aku nija ni si upazimi naste ubicaje i nasa jezic ,nikuj nistu mu pumogni da mapravimi tuj nestu.Satu ud namu izvisva

    RăspundețiȘtergere