vineri, 21 noiembrie 2014

CX. ČARNIJA PETAK

   U sétnite deni, si po jáku sami krénali da se pláša. Di goti pugladem sate mi sočati či nabližva… “Black Friday”.
   Naplášili sam se! Bože! Kako za se dugudi u toze “ čarini petak” ???
   Vu se mola brájće i sistri da se páziti i da imati briga za vás prez toze denj.
   Ama ud di znájati teze hora či toze petak i taje čarini…???
   No, vida či ima milusarcnust pu zemete. Horata se naznajevati idini drugj za toze čarnija petak….Usamnal ij, ama me i stráj da stana…..pugladeli sam du na sétne iz péndzarata…vani niji tamnu, kaćitu sam se čekali…**********???**********

   Razbráli sam, du na sétne… či taje imenuvani “čarnija petak” slédva sled, si taj ámerikánsćija denj na blagodárnustta,détu se darži seku sétnija čtvartak ud neseca november, i utváre sezone na  targuvanjetu za Koladnite práznici u Ámerika.
    S taz prelega sate, po maneni ali po gulemi dugjine, smaknivati, namalevati cenite za da dutaglati po mlogu kupáče i da si užmložati háznata.
   U 2009-ta gudina u Ámerika i imálu više ud 134 miljone kupáče, détu sa  izárali, ali po dubre ubádnu, sa putrušili kulu 10,69 milijone doláre.
   Gulemite magazine ud pu sveta sa prezali taze inicjátiva i utváreti namalevanjétata s idna nedele po ránu, kača i taze gudina.

 Aha ! Pa tuje i tvarde dubre !…Ama idno pitánče mi se varti iz glavata:  Koj i mogali da krašte, čarini, toze denj…???... sekaći idini biz ćoravi bánj – dá, bánj, ni lej- u dzéba, kača méne…


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu