joi, 20 noiembrie 2014

CIX. „SVETI BALGARSĆI MESTÁ UD RUMANIJA”


Du 1940- ta gudina, u dnéšnata vláškata starna na Dobrogea - i imálu mlogije  balgarsći sélčita.
Prez idno ud tezi sélčita sam   menali na skoru i áz.
Tuje manenu sélče, neku pać balgarsku sélče, se zvi  dnés „Lăstuni” ud ograda Tulcea.
U tuje mananu sélče ud kulu 600 duši, sámu hubanci hurti sam čul za balgarete makár či siga néma više nitu idin stanovnići balgarin. 
Idin mlád mi se fáli či sij kupil balgarska kašta- „hubanka i témelna, sas balgarsći gjeránji u gumnut”- ubážde toj.
Drugi dedu mi prekázva či mlogu bugáti sa bli balgarete otu prez vreme sa se vráštel i tukča na utre namerat komunistete pu neku jáma u lojzitu détu unucte ud Bulgarija sa dušli da si i vidat.
   A trećija mi ubážde či sétnot mestu détu i još balgarsku, sa grobištata....

...sam stignal na tuje svetu balgarsku mestu i saldzite sa mi purčučurel, idnaš za pukojnite, idnaš za niuredénotu stánji na grobištata.

Ne ubliva idna guraština, idno još ni useštenu stánj u tuje balgarsku svetu mestu „upáznu” prez menatite vremeta....
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu