marți, 7 octombrie 2014

XCVI.UD 50 GUDINI, PARAĆIJA U BRÉŠĆA

      U nedele, 5 oktober 2014 –ta gudina u Bréšća se ij praznikuval navaršvanjetu na 50 gudini ud katu smi dustignali da imami nášta paraćija, i taj nášte sélene da dustignati da badati po dubre udslužni ud misnika.
      Hubanka misa i blá udslužna ud náša parok guspudini Máći KÁLÁPIŠ i ud – gustenina ud Liznájt – Belo Blato- Sarbija -  guspudini Stuján KÁLÁPIŠ.
      Za zalust mu i fálili,  parvija misnici na Brešćánskata paraćija – ÁUGUSTINOV Gjuka – kanonić, árhidiakon, kaplán na sveti bašta pápa, i ne sámu toj, negu i drugjete misnici détu sa služli preku vremeto u Bréšća tojest: guspudin Dani KÁLÁPIŠ i Péri VELČIOV, ama i misnicite détu sa izučili ud tuje sélu : guspudin Miti SÁLMÁN i Stuján MIRČIOV i ni u sétnija red – studenta pu teologija – Péri RÁDULOV.
    Guspudini Stuján KÁLÁPIŠ ne dušal samičeći negu sas nekolkusi dicá détu sa  mu rastušli s tejnite glasčeta. No taj či nija sate sélene smi imáli prelega da zamimi del na drugata edicija na “Festivál na Duhovnata Pesma” , festival, ali ideja, krénata ud   Guspudin S. KÁLÁPIŠ u Muzlja - Zrenjánin – Sarbija.
      Hubanći glásve, détu nu vazdigati sarcáta i dušata kantu Guspudina Boga, za zafálnust za teze 50 gudini.
      Ne sámu pesmite négu i idini primer détu gu ij ubábili, u negvata predika, guspudin S. KÁLÁPIŠ mi ij ustánali u sarcito, Da vu gu ubáda- napiša.
Idini misnići i patuval, na idna féći, i za da ni si gubi vremeto u tuj vreme i molili Boga ud négvata multivena knika. Na idnaši i pádnalu, ud knigata, svetičitu na Májća Božija. Idno ditenče i spaćásali, i ij  izdignali svetičitu, i glade, i gu zapita misnika:
-         Taze i vášta májća ?
      Saštisani misnika ne znájali kako da odguvor. Ama se ij mislili da mu udguvori .
- Da taze i mojta májća . I iz pámeći si ubážde:  mojta Nebéska Májća.
      Mončitu mu odguvare : - Ama vija nékak ni preličeti na vášta májća..!?!?!
     Još po saštisani i zabunati guspudini mu udguvare:
-         Ama ti nitu niznáši kolku mlogu se truda, seku denj, da preličemi na mojta májća…

      Biz da ij rastáčemi, smi naučili idno - či bi trebalu da se trudim još po više za taj da preličemi s nášta Nebéska Májća, Blažéna Divica Marija.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu