marți, 7 octombrie 2014

XCIX. KRALICA NA PRESVETA KRUNCA

TORNIĆ, 7 OKTOBER, BLAŽÉNA DIVICA MARIJA KRALICA NA KRUNCATA
   Svetata Krunca se satujeva ud dvátce tájnusti ali dugadjáji ud žuvota na Isusa i Marija pudeleni na čtiri vincá: rádusnite tájnusti, svetlivite tájnust, žálnite tájnusti i slávnite tájnusti.
   Svetata Krunca izvire ud sarcáta na krastijánete i se uplište kača idini tájini  vinéc trandáfere harizani na nášta Nebéska Májća.
  Seku krastijánini znáj, i nimoj da iztulmáči u hurti milata détu ti ja dedi mulitvata na Svetata Krunica, ga prežuveši zágjnu s Blažéna Divica Marija sate tájnusti na Svetata Krunica.

   Sveti Bašta Pápa Pius V-ja i prepuračel,  za parva féć, toze denj za praznikuvanj na Blažénata  Divica Marija za pomen na pobedata pruti turcete ud 1571-ta gudina ud Lepanto.


  Out ni misla či ima neku katuličánini détu ni moli seku denj kruncata, za tuj ni treba da piša i tulmáča tolkuse za Svetata Krunca, hájdati da molimi zágjnu:

O presveta Bogurodico, dupusni da badimi tojte.
Tojte u žuvota i u smraćta,
Tojte u dubro i u zlo,
Tojte u burbi i pátenji,
Tojte siga i u sate vike.

Sveta Bogurodico, dupusni da badimi tojte.
Májćo, u tebe se uvervami i nadevami,
Májćo, Tebe zaktevami,
Májćo milustiva, smili mu se námu
Májćo, ti možna, brani mu námu.
Májćo, ilá, pumugni mu da molim,
Májćo, ilá, pumugni mu da se borim.
Májćo, ilá, pumugni mi da tarpimi
Májćo, ilá, pumugni mu da ni se izgubim.

Vervam či ti možiš da pumogniš, le si možna,
Ištiš da pumogniši, o ti milustiva,
Treba da pumogniš, o ti verna,
Za istu i za pumogniš, o ti dubrustiva.
Májco, ti si milusarcna májća:
Na žálnite rastušnica,
Na grešnite ubrámba i bránitelica.
Koj ij iskal tojta pomuš, pa da ne ja dubávil?
Koj se-j uddelil ud tébe biz da badi preslušen?
Za tuj sas uvervanji izjava u seku zlo: Marija zámanj pumága u seku vreme.
Cigurnu putvardevam sas žuvota i smraćta:
Marija uvéć pumága u seku niole.
Za to vervam i žélim s tazi vera da umrém.
Da badim s tebe, o dubra Májco u nebeto.

O presveta Bogurodico, dupusni da badimi tojte
Tojte u žuvota i u smraćta,
Tojte u dubro i u zlo
Tojte u burbi i pátenji,
Tojte siga i u sate vike. Ámen.


Spumeni se, o dubrustiva Divica Marijo,
Či nikade ne se čulu
da bi bil napusnat nekuj,
kojtu pud tujata ubránba ij tičel,
kojtu tujata pomuš i sredustánj ij iskal.
Za tuj, u  takoze uvervanji usarcén,
barzam vaz tebe, prečista Májćo,
Divica na Divicite
Kantu tebe se ubráštem,
napreć tujetu lici stuja,
sas šukanji áz niolin grešnić,
nide udfarle nášte mulitvi,
o Májćo na véčnata Hurta
negu pugladej milustivu na méne
i uslušaj me. Ámen.

Siga mu pumugni, Májćo
O milusarcna Blažéna Divico!
Bulesta, žalusta i nakáza
Da mániš imaš ti putera,
Di čeleć više ni mož da si pumága,
Tujata putera ni se prečupva.
Guraštite mulitvi na tujate dicá
O, nikade nide gji udfarva.
Détu nuždata ij mlogu gulema,
Tám pukažis Májćenskata mila.
Sigá mu pumugni Májćo.
O, milusarcna blažéna Gospo. Ámen.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu