marți, 30 septembrie 2014

LXXXIX. Ánsámbal BREST na vlašćija breći na Čarnotu Murji

      U perioda 26 – 31 áugusta, taze gudina, Ánsámbal BREST i  učástval na desetata edicja na pručutite festivále – ujdinati, taze gudina “DOBROGE MANDRA GRADINA” i “DOBROGE VATRA DE FOLCLOR”


   Out taze gudina sa se navaršli 10 gudini ud izdávanijetu, na teze dváta festivále, taz gudišnata edicja i prebrála više ud 40 ánsámbala i s mlogu po mlogje pejáče i svirci.

    Kača redumi détu smi hodli, i na brega na Čarnotu Murij smi pukázali u teze dene hubusta na nášta nusija i igra.

  
    Za málku vreme dicáta sa imáli prelega i da se naremnuvati na talazete na murijetu , da se ukapati i plaskudati malku, out seku posle pládne i na pu dve mesta smi  si pukázali nášte igri.


  
    Sate sa se čudli i sa mu remnuvali, no se vidi či sa imali za právu, out za sata trudba, Ánsámbal BREST i bili nagradéni s parvotu mestu. Se gordejmi s toze uspeh i gu predlágami kača zafalnust na rakovodstvutu na Balgarskotu Družstvu ud Banat - Rumanija – osubitu na predsedatela Nikola MIRKOVIČ,  kača pláća za uvervanjétu détu i imali u námu da mu práti da predstavemi banatsćite balgare.
U teze deni organizátorete sa uredili i idno nadprevárvanij u hubust i hitrust na mumičtata – MISS,  na kujetu Moni RADULOV i usujála trecotu mestu.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu