miercuri, 9 iulie 2014

LXXXVIII. 1 + 50 lekcij…za u žuvota…       Prez soćjálnite mreži ud interneta sam namerili “50 lekcij za u žuvota”. Sam probali da gj preubarna na banátsći – balgarsći jazići. Gulemata istena i či  nitu ni mi harésvati i nitu nisami saglásni s mlogje ud tej, za tuj vájda  nisam si namerili hurtite katu sam gj preubráštel i sam gj ustávili i pu vlášći…

       Se vidi, ud deléku, či sa napisani ud idna žina - sam si dal isápt pu 10-tija red, ondz s čokuláda-  détu se mači da napiši 50 lekcij za u žuvota i zabráve či idna stiga:

“Milvaj Guspudina, toja Bog

i bližnika-ti

kača samičeći sébe”1. Mlogje pate usešteši či žuvota néji pravédini, ama  toj pa ustánva hubanći.
    Viaţa nu este dreaptă, însă tot este frumoasă.

2. Aku nisi cigurini za neštu, napravi sámu idin maneni raskači.
   Când ai îndoieli, fă doar un pas mic înainte.

3. Žuvota i tvarde kasi za da si gu izžuveši u mrázenj
   Viaţa e prea scurtă pentru a pierde timpul urând pe cineva.

4. Nide se zeme tvarde u serjoznu. Nikuj ni i právi.
    Nu te lua prea în serios. Nimeni altcineva nu o face.

5. Nide zabráve da si isplatiš mesecnu toja gudišini dának i da si varniši dalgja
    Plăteşte-ţi facturile lunar.

6. Aku nekuj se svád s tebe, nide trasa da imaši sétnata hurta “ Badi saglásini či, nisi  saglásini ”
    Nu trebuie să ai ultimul cuvânt în fiecare ceartă. “Agree to disagree”.

7. Revi i se užálvaji na neguku, i po “zdrávu” ud štuti da reviši samičeći.
Plângi alături de cineva. E mult mai sănătos decât să plângi singur.

8. Pu nekupaći vájda mamriši i dveumiši . Nide zabráve či Guspudin Bog i mulistivi i uprášte.
 Este în ordine să fii câteodată supărat pe Dumnezeu. El poate suporta.

9.Prebirej ud mládus za u stárusi.
 Economiseşte pentru pensie încă de la primul salariu.

10.Gá i hurtata za čokulát ali za sláči, nide se prutivi, ništi možiši da se iztarpiši.
 Când vine vorba de ciocolată, rezistenţa e zadarnică.

11. Umirise s menatotu, za da ni dustigni da ti usukva badeštotu.
Împacă-te cu trecutul tău, ca să nu-ţi încurce prezentul.

12. I čelešći za dicata de te vidati či revéši.
Este în ordine să-ţi laşi copiii să te vadă plângând.

13. Nide si spureduva žuvota s na drugje, out niznáši koj i tejna cél.
Nu-ţi compara viaţa cu a celorlalţi. Nu ştii care e rostul călătoriei lor.

14. Aku neku vraska treba da badi iskrušna, ni treba sa zamisi del u nija.
Dacă o relaţie trebuie să fie secretă, nu ar trebui să faci parte din ea.

15.Satu mozi da se umeni u idini mig. Nide se pláši Guspudini Bog ni miga nékade.
 Totul se poate schimba cât ai clipi. Nu-ţi face probleme. Dumnezeu nu clipeşte niciodată.

16.Čelešćija žuvoti i tvarde kasi za da si gu izžuveši u užálvanji. Pučni ud dnés da žuveši ali da umireši.
 Viaţa e prea scurtă pentru relaţii lungi din milă. Începe să trăieşti sau începe să mori.

17. Možiši, si kadarini da menéš prez makár kako te čeka u žuvota. Aku kréniši ud dnés.
Poţi să treci peste orice dacă te apuci azi.

18. Idini pisátelj taje piši: Aku ištiši de dustégniši pisátelj, uluvise de pišiši.
Un scriitor scrie. Dacă vrei să devii scriitor, apucă-te de scris.

19.Nikade niji kasnu da imasi idini blažéni ditinsći žuvoti,  satu drugotu izvisva ud tébe.
 Nu e niciodată prea târziu să ai o copilărie fericită. Însă cea de-a doua depinde în totalitate de tine.

20. Gá i hurtata za neštu pravédnu, détu u istena milvaši i si žélisi u žuvota, nide  se udkázava ud néj, ama nit nide dupušte na druguku da te preči.
 Când vine vorba de ceea ce iubeşti în viaţă, nu accepta refuzul.

21. Zapali meriševi svištičta, pusteli nova pustilća, ublečise s náj novite drej. Nide pázi ništu za idini  specjálini denj. Dnés i  toze denj.
 Aprinde lumânări, foloseşte aşternuturile bune, îmbracă lenjeria fantezistă. N-o păstra pentru ocazii speciale. Azi e o zi specială.

22. Pákvajse témelnu  ga ištiši da napráviši neštu, posle preberisi sate sili daj kréniši i da ij duvaršiši.
 Pregăteşte-te temeinic pentru orice, apoi găseşte starea de flux.

23.Badi ekčentriéčini siga. Nide čeka starusta za da se ubličeši u lilevu.
 Fii excentric acum. Nu aştepta până la bătrâneţe pentru a purta mov.

24.Náj glávnija seksuálini organ i  čeleškata pámeć.
 Cel mai important organ sexual este creierul.

25.Nikuj drugj, udvani tébe, niji odguvorini za tojtu blažénstvu.
Nimeni altcineva nu răspunde de fericirea ta decât tu.

26. Gá precenevaši hargjevite raboti, mislise parenj  aku téja za vredati neštu prez 5 gudini.
Când evaluezi aşa-zise dezastre, întotdeauna încearcă mai întâi să te întrebi dacă ele vor conta peste 5 ani.

27. Furt izberi žuvota.
 Întotdeauna alege viaţa.

28. Upráštej na makár kogu, makár kako / Upráštej satu, na sate.
Iartă oricui orice.

29.Néji tojta buna kako mislati drugjete za tébe.
 Nu e treaba ta ceea ce cred alţii despre tine.

30.Vremeto ceri sate bulevi. Daj mu vreme na vremeto.
 Timpul vindecă aproape orice. Acordă-i timp timpului.

31.Makár kolku dubro ali zlo i idno stánj, prez vreme za se umeni .
 Oricât de bună sau rea ar fi o situaţie, se va schimba.

32. Rabotata ništi se briguva za tébe ga si u nužnust ali bulnáv. Drugárete za právatu tuj. Taj či nide se udstarneva ud tej.
Serviciul tău nu o să te îngrijească când vei fi bolnav. Dar prietenii, da. Păstrează legăturile.

33. Vervaj či ima čudési.
 Crede în miracole.

34. Guspudin Bog te milva  out tej storili, ni za détu práviši ali ni práviši
 Dumnezeu te iubeşte pentru că el este Dumnezeu, nu pentru ceea ce ai făcut sau nu ai făcut tu.

35.Satu détu ništi te umuri cégurnu za te ujákni.
 Tot ce nu te omoară, cu siguranţă te face mai puternic.

36. I po dubre da ustareši udštuti da umréši mládi.
 Să îmbătrâneşti e o alternativă mai bună decât să mori tânăr.

37. Dicáta imati sámu idno ditinstvu. Mapravigj da ni ij zabrávati
Copiii tăi au o singură copilărie. Fă-o memorabilă.

38. Četi Psálmi. Prežuvej sate čelesćite useštenéjéta.
 Citeşte Psalmii. Acoperă toată varietatea emoţiilor umane.

39.Izlesi pu vani seku denj. Čudésni raboti te čekati.
 Ieşi afară în fiecare zi. Miracolele te aşteaptă peste tot.

40. Aku sinca bi si prebráli na idno mestu nášte nakáze. Sledi ga bi videli tažkustite na bližnika, cigurnu bi si iskali nazaći samu nášte.
Dacă ne-am pune cu toţii problemele într-o grămadă şi am vedea şi problemele celorlalţi, cu siguranţă le-am vrea înapoi doar pe ale noastre.

41.Nide ánálizirva žuvota. Pukažise i nasladise s naj dubrotu ud négu, siga.
 Nu analiza viaţa. Arată-te şi profită cel mai mult de ea, acum.

42.Utarvise ud satu détu néji nužnu fubanku ali rádusnu.
 Scapă de tot ce nu e folositor, frumos sau îmbucurător.

43. Idinstvenotu détu za ustáni koresnu de na sétne i či si milvali.
Tot ceea ce va conta cu adevărat la sfârşit este că ai iubit.

44. Nikajélnusta i udvišna. Imaši véć satu détu ti treba.
Invidia e o pierdere de vreme. Ai deja tot ceea ce ai nevoie.

45. Satu naj hubankotu i náj hubavotu slédva da ti se tréfi.
Ce e mai bun abia acum urmează.

46.Makár kaći se usešteši dnés, stani, ublečise i pukažise.
 Indiferent cum te-ai simţi, scoală-te, îmbracă-te şi fă-ţi apariţia.

47. Uddišejsi dalboku.Tuj pumireva razuma.
Respiră adânc. Asta calmează mintea.

48. Išti i za dubáviši.
 Dacă nu ceri, nu vei primi.

49. Nide gube vremeto
 Nu sta.

50. Žuvota néji upakétani i vazani s pantliče, am i zajstu idini Božij pudárak…
 Viaţa nu e legată cu o fundă, dar este totuşi un dar…