joi, 19 iunie 2014

LXXXVII. ČARNI OBLACI NAD BANÁTA…


Náj tamnata nošt, i blá nušta  usreći 17 i 18 juni, u 1951-ta gudina. Nékuj, ni nisla či i kadarini da razberi- se čudimi ud di putera, aku ni sámu ud Guspudina Boga – kolku sa pretarpeli i sa mogali da prežuvejati, nášte  dedve i prededve “ izdiganijétu u Baragáne.
Sa bli izdignati 12.791 familj, s  40.320 duši ud 258 sela…

            Sled dve nédeli “patuvanj” u marvensći vagone sa bli izfarni…da, izfarni…u baragánskata ramnina.
           Mi dvade u pámeći idna pesma, naprávna, izvádna ud teze nášte stanovnici na Bréšća…
”Baragánska ramnina, Bože, Bože”…
sámu aku némaši sarcu, nimoj da ni ti purčučurati saldzite…
          Ništa da piša drugja dáti za taze stramna dugadjája.... za probami da vu napiša na skoru, miseljta na nekolkusi hora, détu sa prežuveli i sa pátli u …baragánskata ramnina…i da uredimi “Čarni oblac preku Banáta” - Sreštenj na dicáta ud Ánsámbal Brest s izdignatite u Baragáne” taj kaćétu smi se ubéćáli u tozgudišnija prográm na  Balgarsku Družstvu ud Banát – Rumanija Filiála Bréšća na 8-ta pozicja.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu