vineri, 13 iunie 2014

LXXXV. SVETOVNIJA KÁMPJONÁT PU FOTBALEtu či smi dučekal  Svetovinija Kámpionát pu fotbal - FIFA World Cup – Brázilja 2014 g.

Niji more da prezkázvami koj za prejgráj, boja za vu ustáva vás, či sam cigurini či po se razbireti ud méne…
Idno išta da vu ubáda : VU ČEKAMI U BALGARSKATA KAŠTA UD BRÉŠĆA DA GLADEMI ZÁGJNU TOZE SVETOVNIJA KÁMPIONÁT.
I za da skluča za vu napiša idna šalna…razbire se či pá za fotbal:

Ántrenore na Olánda…
… naznajeva na igricete či treba da igrájati fotbal sas Rumanija. Nikuj nemu za fotbala u teze guraštini.. Na idnaši purtáre/vratáre Van der Saar  i duma:
- Minčita, višti kaći za naprávimi: za igrája áz samičeći sas Rumanija i vija moj da  utiditi na piva, ištiti taj da naprávimi ?
   Sate sa bli saglásni. Sled idna piva sa utorli televizore i kako misliti či vidati: 1 -0 za Olánda, i ukáreli gol Van der Saar u petija menuti.
   Sate sa véseli, ugásnati televizore i káreti nadalja s pivata. Katu sa menali 90-te menute na novu cakati televizore i …..Romanija – Olanda 1 – 1 , gol ukáreni / baknati ud vlajsáta u 90 tija menuti.
   Sate sa učli na stádione i sa namerli Van der Saar žalini, revi s dvete race si krati ćikata ud glavata.
-  Kako sej tréflu  Van der Saar?
-  Mončita, jáku mi žálj, sa me izfarli…još u 6- tija menuti.
VU ČEKAMI U BALGARSKATA KAŠTA !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu