luni, 2 iunie 2014

LXXVIII.KUPA "DON BOSKO"MUŽLJA, 31 MÁJ 2014


   


   Na pukánata na guspudin Stoján KÁLAPIŠ, smi se zarádvali i homa smi krénali da se pákvami za da zamimi del na idini hubanći turnir pu fotbal imenuvani DON BOSKO KUPA.

   Hubanći denj smi izmenali u Mužlja – Zrenjánin u Sarbija.
   Dicáta, mončitata ud internáta Emaus ud Mužlija sa orgánizatorete na toze turnir, i se rádvami či smi imali prelega da se raspuznájmi, da premenéni idini hubanći denj, palin sas sport i s fairplay. Némami hurti da vu prekáža radusta na dicáta détu se gordejati či sa zali del na idini internácjonálin turnir, či sa imáli prelega da se raspuznájati prez sporta i či svaskata i blá vazana, i ud sigá nadalja za se sreštemi joši mlogja pate. 
    Out sam hurtuvali za fairplay… za vu ubáda, napiša koko mij ustánalu na méne u sarcito ud toze denj. 
   Na idna féć u sétnata igra, u igrata détu andz détu prejgráva zeme parvotu mestu, u finálata, idno monče i pádnalu, i out se ij igráli na beton, sej udárili po jáku u glavata, no i moreli da se umenati igricete, i toj da izlej za da se ceri. Prez málku vreme nončitu sej varnalu u terena za da si zami drejata, no i menali nazaći puhortata, a purtáre, ali vratáre ali bišnovsći kapuša - kaći se imenuva ondz détu pázi da ni se dubáveti gulove – sej ubarnali i gu ij zapitali kaći se usešte….u tuj vreme nekuj i ritnali topkata, i toj saštisani ne mogali da upázi puhortata…..Toze i bili idinstvenija gol….Siga sam razbrali kako za menuva fairplay…ali milusarcnust kantu bližnika či fairplay zamenuva da prejémiši regulaménta i da ni se udbivaši ud négu.  
   Brávo monče ! 
   Ud mene ti vrediši náj gulemata nagráda na toze turnir…
   Treba da pudbeleža či sate dicá détu sa učástvali, sa zal del na toze turnir sa bli pudaréni s pu idna diploma a ekipata BREST ud Bréšća i blá pudaréna s idna hubanka kupa.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu