joi, 29 mai 2014

LXXVI. 50 GUDINI MISNIĆ1963 – 2013 - 50 GUDINI MISNIĆ – ÁUGUSTINOV Gjuka – KANONIĆ, ÁRHIDIAKON, KAPLÁN NA SVETI BAŠTA PÁPA, DEKÁN, PAROK.

                                                   ali

1963 – 2014 - 51 GUDINA MISNIĆ – ÁUGUSTINOV Gjuka – KANONIĆ, ÁRHIDIAKON, KAPLÁN NA SVETI BAŠTA PÁPA, DEKÁN, PAROK.

U sétnotu publikuvanij ud toze blog, tojest na publikuvanijetu s borj 75, sam preubarnali na  banátsći – balgarsći palćensci jazići dugadjájata namerna pu svetovnata mreža – interneta – “Praznata kučija” - ama za parva feć sam čuli toze primer ud Monsenior/Monsignor Gjuka Áugustinov.
Ni moja da zabráva guraštija glási, hubanćite predići détu smi gj slušeli s utorni sarca seku Sveta Misa u vremeto détu Monsenior/Monsignor Gjuka Áugustinov i služili u Bréšća. Ud négu sam, i smi bli krašteni, smi prejali sa paruv pać Svetotu Prečistinj, smi bli Krizmini i Vinčeni. Kakvi drugje spomene moj da zapánti čeleći u négva žuvoti na taze zeme udvani denite détu i dubávil teze  Sveti Sakraménte.
Makári či – prepuznávam, kasnu, mlogu kasnu, sledi idna gudina, ama se nadevami či i za méne za ghiltva idna stára reč : “Aku si prepuznáši greškata, si pulvina uprusténi” – tvarde kasnu se spumenevami na teze hubanći i pluduviti 50 gudini – ali po cigurnu ubádnu dnés, 51 gudina -u taze taška, ama veličánska trudba, vredi sledi teze 50, seku gudina da se spumena i da se spumenimi da se radvami za seku gudina, nadevami se nija još makár tolkuse gudini.

Néka da vu Bog žuvej i izdarže da mu mámiti i upatvati námu banátsćite – balgare palćene !

TAJ DA MU BOG PUMOGNI !Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu