miercuri, 28 mai 2014

LXXV. PRÁZNATA KUČIJA…   Idanaši idini čeleći, bašta s mégvotu monče sa patuvali du kumšijskotu sélu. Udkole vreme  sej tréflu tuj, taj či tija sa pešuvali…Na idnaši baštata i zastánal, se učuva i zapita sina-mu;
-         Sinko, udvan nebésćite živinčeta, détu pejati, ti čuš još neštu?
Sina sej uslušeli i mu udguváre:
-         Čuja či varvi idna kučija…
-          Imaši za právu, mu udguváre baštata. Varvi idna prázna kučija.
   Sej začudili sina, sej prumislili za neku még…. I zapitali:
-         Ud di znáti vija či i prázna , či áz nitu ni ja vida ?
-         I tvarde lésnu da si dediš isapt či taze kučija i prázna pu kaćitu se čuj horcanéjetu. Ud štuti i po prázna, po léka ud tolkusi se čuj po jáku, out horca.

Za sati négva  žuvoti sina ne zabrávili hurtite na négva milnija, stári bašta.
Ga got sej tréfvalu da sreti  neku čeleći détu hurtuva tvarde mlogu, ama  i biz vrednust, ga pliska u vetara, sámu či néma drugu da právi, détu se fáil i kojtu misli či kača négu néma drugi na sveta, po mudar i po izvanredini, détu se barka u hurtata na drugjete či le toj po znáj makár za kako da se hurtuva, s ij nanásel napámeći za mudrite hurti na négva bašta:
“Ud štuti i po prázna kučijata, ud tám po jáku i ud po nadeléku se čuj tejnotu horcanij.”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu