miercuri, 28 mai 2014

LXXIV. EUROPEJSĆI IZBORE22 -25 MÁJ 2014 - IZBORE ZA EUROPEJSĆIJA PARLAMÉNT   S mládi i stári sincata glasuvami na toze denj, natiskani, káreni i prekáreni ud mlogjete partij détu se borati za neku mestu u toze Europejsći Parlamént.
   Izborete sa počnali véći ud čtvartak, 22 máj u Olánda i u Ujdinatija Regát, tojest Ánglija, Skocja i u Severna Irlándja, no u teze čtiri dene, du nedele za si izbirati koj da gj vláda tej i Europa, 400 miljone europejce.
   Taj se vidi či tazi gudišnite izbore, détu sa parvi sledi Dogovora / Trátáta ud Lisabona sa mlogu glávni. Treba da si izberémi 751 europejsći deputáte sas sate , no Rumanija za si izberémi 32. Vájda mlogje ud námu, po mladite vájda i se spi, po stárite vájda sa pustánati pa taj ne mu báš da stánimi, da se ublečémi pa da idimi / utidimi da glasuvami, da izbirémi. No aku tuj právimi, nimami za kako da se revemi či mu nataževa žuvota i pretiska némanjtu. Sam čuli i tuj či mlogije dumati či ni gj stiska tej koj za vláda Europa, no da bi blo za birova na séltu ali váruša, tugazi vredi da si "gubiši vremeto".
   Ništa i niti ni si namervami hurtite za da vu predora da idini na izbore, da izleziti ud vás i da se čuj vášta ole, idnaši či toze post za gu digna  na bloga dabe u pundelnići, ga vić  za badi kasnu, i u drugj ret či tuje vija sami treba da i razberéti. Viditi vija, u Belgija, Cipru, Grecia j Luxemburg glasuvanijéti i namorenu /obligátoriju. Ama za kako? Tija sa po gore ali po dole ud námu ? Pukaćitu sami kázali na  tuje pitánce sámu vija sami možiti da si udguvoriti..misleti-se.....

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu