luni, 12 mai 2014

LXIX. 9 MÁJ & EUROPA (2)

U taze drugata starna na post LXVII,  išta de izjava dubrijte/hubavite odguvore na izprevárvanjétu  nedgju clenvete na Ánsámbal BREST.
Teze sa :
 2.b; 3.d; 4.a; 5.b; 6.b; 7.d; 8.b; 9.a; 10.d; 11.b.
 Udparenji sam šteli da postirami/publikuvami taze odguvore kača odguvori/komentár na idinstvenija odguvor dádin na bloga, ama sam se razmislili out ga utoriši starnata,  komentárete ni se vidat, sámu kača broj.
Pu kaćitu sami izjavili, ama i vija sami možiti da viditi tuj, idinstvenija détu i odguvorili “on line” na bloga pu svetovnata mreža – interneta i bili Gjuka RÁDULOV, na kojtu mu zafálemi.
Moj vájda da razberémi či ni mlogja ud clenvete na ánsámbala imat vazmožnusti da dustignati du interneta ali i se vidati tvarde tažći pitánćitata.
 Ama out na prebirenjétu u Balgarskata kašta po mlogja tima sa zal del na tuj izprevárvanij se vidi či sa imáli interes za tuje izprevárvanji.
Se rádvami či sa mogali da prečetati pitánčitata – tuj zlamenuva či znájati da četati palćensći-makár či mlogje ud tej sa maneni i dabe  sa krénali da hodati na škula,  no i da udguvorati i vája  za neku menuti nisa hurtuvali više s “ smi vineli, ali smi mergeli na kumparaturi” kaćitu sam sapćásali za žálusti u sétnotu vreme.

      Udvani interesa za čistusta na balgarsćija palćensci jazići sam sapćásali na Gjuka, idinstvenija détu i odguvorili pu interneta – out sam bili tám – či makár či i znájali napraći da napiši pu interneta či  nisa sate odguvore hubavi détu gj dál na hartijata, ne šteli da gj umeni  makári či i imáli vazmožnusti -negu taj gj menali, out duma toj: Tolkusi sam znájali, i ništa de várami. “BRAVO GJUKA !”
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu