miercuri, 2 aprilie 2014

LIX. IDNA GUDINA…          Bloga MISELJ i navaršili idna gudina ud katu sa bli napisani parvite redelčeta, parvite hurti na hubanćija, sladćija i milnija banátsći-balgarsći palcensći jazići. I vrednu da zabeleža tuj, či prepuznávami či ne bili taj strášnu bugáti u starni, ama se nadevami či i bugáti u istensći miselj, détu izvireti ud sarcito.U taze parvata gudina détu prebire 58 postve toj i bili videni ud hora ud mlodije daržávi.
      Sam usešteli či i vrednu i imami tazi dlažnust da se spumena či etu  sej navaršila idna gudina ud katu si predstávemi mojte miselj napreći vás.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu