joi, 13 februarie 2014

LVIII. STI SAPĆÁSALI ?   Sam cigurin či se pitati:  “ - Kako ij tuj pitánče ?”. Vájda bi trebalu da zastániti neku nig, da pregladeti ud novu toze blog, ali sas drugije hurti da probati da si dedéti isápt kako bi trebalu da sapćásati.
   Á, néji niznája kakva proba pákvana za vás. Sam šteli sámu da vu išta uproška, makár aku nekuja ud vás nisti sapćásali, out sétnite posta sa zakasneli. Ništa napiša:”sa zakasneli málku”, atu prepuznávam či sa zakasneli…po mlogu.
   S nadežde u dubrustivija Guspudin Bog, se nadevami či, “čarnite oblaci” na bulesta,  za purmenati stu po barzu.
   Se molimi seku denj,  sas seku uddišenij na Veličánćija Storitelj, za zafálnust za satu détu sej dustujáli  da mu ij hariži. A usubitu  u takvize tažći deni, se molini za pomuš i pudporka na nášta Bránitelica Blažéna Divica Marija.

 Bréšća, na dene na bulnávite,
Tornić, 12 februára 2014
Lurdska Gospa, Bertold,Marijetta

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu