marți, 28 ianuarie 2014

LVI. PARVATA EDICIJA NA “ FESTIVAL NA KOLADNITE PESMI”
FESTIVÁL NA KOLADNITE PESMI “O, KAKVA RÁDUST GULEMA !”parvotu izdánji Bréšća, 2013 g.      Palni sacra s radust, mir i mila. Taj useštemi sincata nija u teze Koladni práznici. Hubanći Koladni pesmi se čujati i mu utváreti sarcáta.Betlemášete mu puhaždeti i navistvati mlogu čekanija Spásitelj. Za da se rádvami za po dalgiju vreme na teze hubanći pesmi smi uredili parvata edicija na FESTIVÁL NA KOLADNITE PESMI “O, KAKVA RÁDUST GULEMA !”  
     Na taze parvata edicija sa učástvali, sa zal del dicáta ud Brešćánscija ánsámbal Brest i dicáta ud Ánsámbal Vinče ud Detá.
      Makár kolku bij šteli da vu prekáža kolku i blo hubanći, nimoja da si namera hurtite, out nima vájda  hurti détu bi mogali da iztulmáčati tuje taj či za vu ustáva de pugladeti svetičtata, i…da si žéliti da zamiti i vija del na drugata edécija. Vu čekam s nadežde či za badimi žuvi i zdrávi du tugazi.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu