marți, 28 ianuarie 2014

LVII. “DUBRE DUŠLA, SREĆNA NOVA 2014-TA GUDINA „




      Etu či smi dučekali da prežuvejmi teze vremeta  preku kujati izpráštemi stárata 2013- ta gudina i sas rádust da pusretimi Novata 2014- ta gudina.
      Filiálata ud Bréšća na Balgoarsku Družstvu ud Banát – Rumanija, i uredila izpráštenijtu na stárata i pusreštenijtu na novata gudina. Pu svetovnata mreža na átresa: https://www.facebook.com/events/242905902540564/ smi javili taze prujáva, kaćitu i sate drugijete.
      Dupusnet-me i méne ličnu ud mojta starna, ud starnata na familijata Rádulov, u imetu na komiteta - kača predsedál na Filiálata ud Bréšća ud starnata na Ánsámbal BREST- kača mamáč i osnovatelj, da vu žéla:
ČESTITA NOVATA 2014 GUDINA!
ZDRÁVI, DUŠEVIN MIR, NAPREDUVANJI U KÁTADENJŠNITE DEJNUSTI I, OSUBITU, SVETI BLÁGUSLOV!



LVI. PARVATA EDICIJA NA “ FESTIVAL NA KOLADNITE PESMI”




FESTIVÁL NA KOLADNITE PESMI “O, KAKVA RÁDUST GULEMA !”parvotu izdánji Bréšća, 2013 g.



      Palni sacra s radust, mir i mila. Taj useštemi sincata nija u teze Koladni práznici. Hubanći Koladni pesmi se čujati i mu utváreti sarcáta.Betlemášete mu puhaždeti i navistvati mlogu čekanija Spásitelj. Za da se rádvami za po dalgiju vreme na teze hubanći pesmi smi uredili parvata edicija na FESTIVÁL NA KOLADNITE PESMI “O, KAKVA RÁDUST GULEMA !”  
     Na taze parvata edicija sa učástvali, sa zal del dicáta ud Brešćánscija ánsámbal Brest i dicáta ud Ánsámbal Vinče ud Detá.
      Makár kolku bij šteli da vu prekáža kolku i blo hubanći, nimoja da si namera hurtite, out nima vájda  hurti détu bi mogali da iztulmáčati tuje taj či za vu ustáva de pugladeti svetičtata, i…da si žéliti da zamiti i vija del na drugata edécija. Vu čekam s nadežde či za badimi žuvi i zdrávi du tugazi.