marți, 17 decembrie 2013

LIV. Hájdati da ni zabrávimi...
Se navaršvati, etu 24 gudini ud vláškata revolucija ud decembera meseca.  1989 ta gudina.Uluváni u járeša na toze kaharini žuvoti. Kaharini, ama demokrátičini, mlogija pate zabrávemi, za žálust da se spumenémi za teze tamni deni. Osubitu za unezi détu sa platili s tejna žuvoti za dnéšnite slobudni vremetá.
Mlogija ud mládite nisa bli rudéni u unuj vreme, učati sámu ud knigjte za komunizma i za Revolucijata ud decembera 1989 ta gudina.Tolkus štuti piši u teze škulársći knigi.  Nekuja, sa po sréćni, po sréćni aku imati bábi ali dedve détu da i prekázvati kaći sa žuveli tija u unezi vremeta. Áz sam prežuveli teze vremeta ... sas saldz u učite si nanásemi napámeći kaći sa me gádli i sa se baškurisvali dáskalete ud mene (istenaj či ni sate – i u unezi vremeta i imálu i “hora” ne sámu komuniste), i ne sámu ud méne, negu ud sate brešćánčita či hodimi na misa i vervami u Boga.
Pánta i tuj či sam hodili u peši du Denta , du parvotu sélu, détu sam sedeli pu neku saháti na ret, u natiskanuca . Mlogija pate izgázini, ali pregazini u natiskanicata, za ga stigna da dubáva ud fartálj ud smunče čarin leb, sámu pulvina. Tojest idno kumáče, détu neku pać sam i iziždeli de Bréšća du duma.
Istenata ij či nitu dnés nekuja ud námu ni žuvejati po dubre, ama, da zafálemi na Boga za taze slobudnust.
 Nija banátsćite balgare sekaći ni bi si ustávli verata makári kakvi vremeta da bija bli.
 Taj da mu Bog pumogni i izdarži da ustánimi verni krastijáne i da ni zabrávimi pukojnite i sate unezi détu sa se borli nekupać, ama i du dnés za nášte dnéšnite právci.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu