luni, 9 decembrie 2013

LII. Pučinak véčini, Nelson Mandela      Se razžálimi seku pać gá čujmi za neku nisréća i s tolks po mlogu ga se dugudi za nekuj da napusni toze zenájsći žuvoti. Aku pak i idna uprasna i ninadézna smrać, tugaz se razžálimi još po mlogu. Mlogija pate zabrávimi či za se sretimi na ondzi sveti, i nismi se razdelili za doveka.


      Nelson Rolihlahla Mandela (rudéni : 18 iulie 1918 – pučinali: 5 december 2013) i bili predsedátela na Južna Áfrika usreć  gudinte 1994-1999.
       Gulemi putrivnići na ápartheida, i bili parvija predsedátel na Južna Áfrika udbráni s universálin vot. U tuj vreme sej borili za puturénijtu na apartheida,  na rasisma- mrázenijtu na unazi rása détu sa ja daržáli za náj sétnata - na čarnigorcete, na sirmašlaka. Sami cigurin či znájti po mlogija dáti un televizijte, ud détu sti čali du siga i ništa da piša samu za toze post na bloga da badi po dalagji.
      Još tolkuse išta de spumena či i bili zatorini u  1962 ta gudina, udsadini da rubuva sa satu négva žuvoti. Na 12 juna 1964, uslubudéni sled 27 gudina, na 11 februára 1990, sled idna izvanredna internácionalna kámpanija.
Pučinak véčini  daruvaj-mu Guspudine, i svetlus véčna néka da mu sveti, da pučinva u mir. Ámen.

      Toze čeleći, détu nekuja sa gu računali za  „terorist”, a drugija gu pučitvati, sej borili za právcite na idno malčinstvu. No, i nija smi idno malčinstvu, razbire se či tuj ni zlamenuva či nija si némami nášte právci. Idno i cigurnu, či: Socijálnata pudporka – socijálnata pomuš – ali kaći mojmi da ij kraštemi ( RO - asistenţa socială ) i na, i za malčenstváta.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu