duminică, 8 decembrie 2013

LI. SVETI NIKOLA DA VU BRÁNI, MILNI PALĆENE !
       Dupusnet-mi u paruv ret da vu puzdrávemi milni čatnici, a osubitu sate unezi détu nosati tuje hubanku ime.
“ČESTIT IMENI DENJ !
NA MLOGU GUDINI PALNI SAS RÁDUST I BLAŽINSTVU !
DA VU BOG ŽUVEJ !
       Sami cigurini či ucutre sti namerli u cipelete ali butušte i bukondžete mlogu pudáraci.
       Dicata se rádvati či sa namerli mlogu sláci, a za námu tejnite rodnici, ali stári rodnici – dedve i bábne, náj gulemata “sláči” i radusta na nášte skapi dičeta i unuci. I zajistu  taj cigurini sami či nitu idno palćenče ne dubávlu pratelče, otu tija slušeti tejnite rodnici.
       Dubrijte právbi na Sveti Nikola, milusarcnusta, radusta détu ja usešte ondzi détu pudareva mu právati po dubri u teze pukorni advensći deni.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu