marți, 3 decembrie 2013

L. Da puglademi nazaći, sledi 50 ráskačeEtu či puléku, puléku s pomuš Božija, sam stégnali da napiša i  taze petcetata starna na bloga. Ništa da računa siga aku i málku ali mlogu, se nadevami či ni broja na tuj détu i publékuvam i taj glávinu megu kako sam pisali. Vájda bi trebalu za 100 - ta starna da badi jubélejna, ama po dubre po mlogija, štut moj još po mlogija, mlogija takvize jubélejni starni na toze blog. Ud štuti sa po mlogija, tija, jubélejnite starni za  menuva či i bloga ima mlogu informácii -  stupanstvu, i drugija mojte, ali na drugie poete ali pisatele miselj, détu sam šteli da gj zapiša.  Ud idna starna da stégnati du vás, a u druga starna da ni se raznisati prezi vremeto. Gulemata istena i či ud štut i po gulem broja na starnite na bloga ud tám si davami isápt či i vremeto menuva, no i áz ustarevam.
Seku pać ga sam se ugudili da napiša pu neštu, sam si dumali da bada štuti moj po kasi. Le znájti kači se duma " Náj jáćite esénce se daržati u náj manenite staklenčita. Ništa de misliti či se fála i si dumami samičeći či toze blog i neštu izvani rednu – no tuj bi trebalu da ij razbera ud vás čatnicite.
Hájdati da vu ubáda-napiša nekolkusi dáti za toze blog, Sam taj za si dedéti isápt či niji tolkuse čatini.
 Koče utora interneta vida či 930 pate sej utvareli toze blog;
 - XLIV. BREŠĆÁNSĆI JÉSENSĆI PLODVE i starnata détu sej utvárela náj mlogija pate - 36;
- du toze blog sej stignalu náj više- ali náj mlogija pate prez Facebook - 257 pate, slédvani, ud Thetaoofbadass.pw s 39 pate i ud Filmhill.com s 27 pate;
- teze détu sa flezvali i sa pregladeli toze blog sa náj mlogjiete tima sa, se razbire ud Rumanija - 402 tima, ud Ujdinatite Ámerikansci Daržávi (U.S.A) - 146 tima, slédvani ud Rusija s 122 tima, slédvani- i se rádvami za tuj, ud Balgárija -72 hora . Interesnu i da ubáda - napiša i drugijete daržávi ud détu sej flezvalu na bloga, tezi sa: Germánija, Ukrájna, Olánda, Sarbija, Itálija i Spánia. I otu u toze blog sam pisali sám na náša skapi májćini jazići, za menuva či  (i) u tezi daržávi mu ima.
- Náj mlogija sa flezali s Firefox- 413 tina ( 44%) slédvani ud: Chrome-268 tima (28%) i Internet Explorer 111 tina ( 11%);
- zajstu náj mlogijete kálkulátore sa imáli instálirani- sa rábutli s Windows -786 (87%) , Linux - 38 (4 %) i po nipuznátija Macintosh -31 (3%);
      No stiga za sigá či sam cégurini či sam vu napalnali glavata s dáti détu ni báš vu stiskati.
Na duviždenji.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu