joi, 21 noiembrie 2013

XLVI. Blágutu ni zamatva pamenćta na balgarinaUčitela sij  zapita dáskala:
-         Guspudár dáskali, áz ni razbiremi idna rabota. Za kako ga idiši vaz idnija sirmáse hora, uvéći sa rádusni, véseli i rádusni i u seku vreme sa nastojni da te pumognati. A gá se dubližiši du neku po možni hora, tija furti sa nagročni, furti sa nikajélni i te gladeti kača ga si náj guleméja harsazini ali ubijnići ud na sveta. Za kako se tréfiva taj, ali vájda néje taj i na méne taj ni se právi ?
Učitela/dáskala muj udguvorili:
-         Pugladej málku iz pindžarata, i ubadimi kako vidiši ?
-         Vida idna zina, idna bulka sas tejnotu ditence, ali sas idno manenu ditence.
-         Dubrej. Siga pugladej u tuje ugldalu, i zaistu ubadimi kako vidisi.
-         Kako  da vida - udguváre učudini učitela/dáskala – le se vida méne.
-         Imaši za právu – udguvare dáskala- i pindžarata i naprávina ud staklo, ama i tuje ugladálu pa ud staklo i naprávnu. Vidiš ti, treba za sámu da imasi málku srebro i véći se vidiši samu samičeći sébe.


Dumestnu na banátsći-balgarsći palćensći jazići.
Prezadnu ud: http://www.infobulgaria.info       Pu kaćitu viditi, taze dugadijája sami ja prezali ud interneta – svetovnata vértuálna mreža- za tuj vájda se gročiti ga četéti teze redelčeta, le se znáj tvarde dubre či tuj ni géltva za námu palćenete, nija ni si izgubimi pamećta ga vidimi zlátu, srebro ali nosce.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu