luni, 18 noiembrie 2013

XLV. NÁŠA MÁJĆINI JAZIĆI      Dnés sam pregladeli málku toze blog. Sam sapćásali či ima za dosta mesta détu bi trebalu da umena pu neštu, tojesti na mlogija mesta pu neku hurta i napisana grešénu. Bi mogali tvarde lésnu da se uluva i za ni tolkuse dalgiju vreme da puprava satu, ali makári unuj détu sam i sapćásali, ama nisam naprávil tuje…
      Aku  bi vu ubáždeli na glási- usmenu- mojte miseli, i aku bi grešili- tugázi kaći bi umenali tuje détu veći sam i rékali. No, vájda sledi mlogija gudini nekuj za moj da naprávi idin studiu ( proučváne), da sapćása či ud stuti i po udkole toze blog ud tám se po dubre se piši palćensći i taj da ustáni za primeri na mládite za da se trudati da učati da pišati i hurtuvat dubre balgarsći palćensći.

      Dupusnet-mi za po nadole da napiša nekolkusi odkase ud: BANÁTSĆIJA BALGARSĆI  DIÁLEKT I PISMENUS – kniga izdádna s pumušta na Obštinata Stár Bišnov.
           
            Gá-j “s” i gá-j “sas”.

   Hurtata “s” i “sas”, kujatu svazva dve raboti se uputrebuvat na slédnija náčini:
-         Aku sled sluvotu “s”, s kujetu svažim neštu s po-parvata hurta, sledva idna hurta, kujatu se počniva sas sluvotu “s” ali “z” ali “š” ali “ž” tugáz za uputrebuvami “sas”, aku hurtata, kujatu slédva, se počniva s makár kako drugu sluvo, tugaz uputrebuvami sam “s”.
-            Istu taj aku idna hurta se svarši sas “s”, “š”, “z”, “ž”, sled takvize hurti gvádemi “ sas”.

Primere. Roska s Marijka sa bli na skula. Turbata s kinigjte ij na stola.

Sábljata sas sulcata sa bli uružja na horata u stárotu vreme. Sulnika sas suljta ij na tarpézata.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu