luni, 11 noiembrie 2013

XLIII. 1 NOVEMBER - DENE NA NARODNITE BUDITELI      Gulemi denj, gulemi práznići na nášta balgarska nácija. Ne mogalu za toze denj da ustáni nispumenati i nášte buditeli da ni badati pučitvani taj kaćitu vredati. Nija, balgarete - palćene - katuličáne se spumenevami na toze denj na sate svetci - Svi Svet i pu ubičája večera, otu na utre i DENE NA SATE VERNI MARTAVI, se preberémi u drugotu svetu mestu na náštu sélče, sled čarkvata, tojest grobištata.
      Aku puglademi u nášta balgarska istorija možimi da sapćásami či sate unezi détu gj spumenevami na toze denj – buditelite, sa svetci, svetci za námu i gj zapážni u nášte sarcá, makár či nekolkus ud tej némati tejna denj u čarkovnija kalindári. Nija gj pučitvami i toze denj  smi  prebráli dicáta, za i tija da naučati da pucitvati i da sledati sas satu détu právati unezi sveti hora détu gj spumenuvami sas gordust u toze blaženi denj.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu