marți, 29 octombrie 2013

XL “BREST” NA FESTIVÁL U BAILEŠTIAli “FESTIVALUL ZAIBĂRULUI ŞI A PRAZULUI, BĂILESTI - DOLJ 2013”U toze kráj na nedelete, na tréćata nedele ud meseca October u Bailešti, rodnija váruš na Ámza Pellea, ali taj puznátija ud po mlogija : Nea Márin sej uredilu taze gudišnata edicija na toze hubanćija festivál.
Mlogu nárud sej prebráli na toze práznići i mlogija formácij i ánsambale sa se predstávli na sčenata ud centera na grada Bailešti.

Nija, ánsámbala Brest smi krénali ud Bréšća u sabuta večera, taj smi si izračunli da stégnimi u Bailešti sutirnata, I taj sej tréflu.
Toze denj drugijáče i izgladvali ánsámbal BREST, sas druga koregráfija sej predstávili, out i dicáta sa bli izmešeni pu málku ud seku grupa na ánsámbala.


Ud gulemata grupa sa dusli da predstáveti Bréšća:
 Márián Sebástián (Sebi) RÁDULOV
Ud srednata grupa sa se predstávli:
Denisá DERMEŠTIOV
Georgiáná RÁDULOV
Mellisa SÁLMÁN
Sebástián (Sebi) SÁLMÁN
Pául TOMÁ
Ud manenata grupa:
Máriá Mirábela DUPCOV
Ántonio TOMÁ
Oliver TOMÁ
Otu smi imáli i dicá ud po manenite, sa mu pumogmali i májćite:
Lizi TOMÁ  i Violetá VULETIČI, na kujatu i zafálemi, áz – Péri RÁDULOV zágjinu sas mojta drugárća Mári RÁDULOV taze détu sej trudila tolkuse za upatvanijtu na teze mlogu milni i hubanći dičeta.
Na toze festivál smi predstável Balgarskotu Družstvu ud Banát – Rumanija, i toze pać smi gu naprávli sas mikrobuza na družstvutu sas sofera Mitka BÁRTULOV.


Teze dicá mlogu hubanći sa se predstávli, no ne tolkuse tej, negu po mlogu Bréšća i balgarete palćene sas hubanćite pesmi, igri i nusija.
Posle pládne smi si krénali sas miseljta da stégnimi da puhodimi i nášte brájće balgare – palćene ud Timišvári za tejna práznići – Dene na balgarete palćene ud Timišvár.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu