marți, 24 septembrie 2013

XXXVI. ÁNSÁMBAL BREST ZA PARUV PAĆ U ORTISOARA- SECEANIII-ta edicija na "FESTIVALUL DOINELOR" ORTISOARA - SECEANI 24 - 25 ÁUGUSTA 2013 GUDINA.

Taze gudina usreći 24 - 25 áugusta smi bli puzvani na drugata edicija na Festivalul doinelor.
Parvija denj tojest u sabuta 24 áugusta 2013 g. - sutirnata ud 10 sahate u Ortisoara i bla uredina idna izlozba  ud stari raboti - stári drej i cidilnici ama i izlozba ud risunći ( svetičta i svetici) i ud jádenj. Posle pládne smi zal del na Simpozion sas temata :” Dragostea si dorul, modalitate unica de exprimare specific romaneasca prin doina” na kojtu sa ućástvali mlog gulemi i pručuti imeta. Na utre, u nedele ,25 áugusta 2013 gudina ujdinati, gulemata i srednata grupa na Ánsámbal Brest sa se vaskáčli na sčenata na festivála. Na orgánizatorete i na publika mlogu i haresvalu nusijata i narudnite palćensći pesmi i sa se ubićáli či ud siga natáta seku gudina Ánsámbal Brest za badi puzváni.
PS: Useštemi či mlogija stácij ud bloga sa jáku kasi (kača idna telegrama) ama  mojtu vreme i jáku kasu, i  u tuj vreme bi štel da se znájati teze raboti...taj či....udštut nikaći, bolija i taj telegráfičnu...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu