miercuri, 7 august 2013

XXXIV. ÁNSÁMBAL BREST - 10 gudini    Na 12 septembera 2003 katuličansćija práznići – IME MARIJNU ama i dene na Katuličánskata čarkva ud Bréšća sej usnuváli Ánsámbal Brest. Taze gudina se navaršvati 10 hubanći i pluduviti gudini.
        Ud počnivanij kača seku novu rudéni, ánsámbala ne imali ime, sas vreme, otu u ánsámbala i imálu i dica ud Deta toj i dubávili imetu Vinče, ama prez vreme imetu mu sej umenalu na “Brest” otu sarcito na toze ánsámbal i blo, i, i siga i za ustáni u Bréšća.
Dnés, ánsámbala i purásili, ima siga tri grupi dica ama i purásili i u hubusta na igrite banátsći-balgarsći-palćensi i nárudni balgarsći détu dicáta gij predstávet ud svi sarcu.
Teze dicá sa raširvali hubusta na balgarskata-palćenska pesma , igra i nusija redumi détu sa stigali. Sam steli da napisa nekolkusi ud festivalete detu i stigali ansambal Brest, ama bi usujali mlogu mestu.
       No cigurnu či mlogija ud teze festivále ali práznici se daržati seku gudina i ánsámbala ne fálili nikade ga i bili pukánati.
Išta samu da zabeleža i da razreša  kača usnovitelij  na ánsámbala či Ánsámbala Brest navaršva 10 gudini, otu ima takvizi glásve détu bi šteli da gu právati po stári, ama zabraveti či katu sej usnuváli ánsámbala tija nitu nisa sedeli u Bréšća. Treba da ubáda - da napiša teze raboti otu “Brest” ima idno mestu u mojtu sarci i milvam dicáta  - clenvete na toze ánsámbal kača ga sa mojte, no i mojte trite mončita sa clenve na ánsámbala.
       Ništa i predalgjevami tolkus mlogu otu u taze jubélijárna  gudina treba da se uredi dene ali zakako da ni denite na ánsámbala Brest i tugazi za napiša po mlogija dáti ud “istorijata” na Ánsámbala BREST.

NA MLOGU GUDINI BREST !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu