miercuri, 7 august 2013

XXXIV. ÁNSÁMBAL BREST - 10 gudini    Na 12 septembera 2003 katuličansćija práznići – IME MARIJNU ama i dene na Katuličánskata čarkva ud Bréšća sej usnuváli Ánsámbal Brest. Taze gudina se navaršvati 10 hubanći i pluduviti gudini.
        Ud počnivanij kača seku novu rudéni, ánsámbala ne imali ime, sas vreme, otu u ánsámbala i imálu i dica ud Deta toj i dubávili imetu Vinče, ama prez vreme imetu mu sej umenalu na “Brest” otu sarcito na toze ánsámbal i blo, i, i siga i za ustáni u Bréšća.
Dnés, ánsámbala i purásili, ima siga tri grupi dica ama i purásili i u hubusta na igrite banátsći-balgarsći-palćensi i nárudni balgarsći détu dicáta gij predstávet ud svi sarcu.
Teze dicá sa raširvali hubusta na balgarskata-palćenska pesma , igra i nusija redumi détu sa stigali. Sam steli da napisa nekolkusi ud festivalete detu i stigali ansambal Brest, ama bi usujali mlogu mestu.
       No cigurnu či mlogija ud teze festivále ali práznici se daržati seku gudina i ánsámbala ne fálili nikade ga i bili pukánati.
Išta samu da zabeleža i da razreša  kača usnovitelij  na ánsámbala či Ánsámbala Brest navaršva 10 gudini, otu ima takvizi glásve détu bi šteli da gu právati po stári, ama zabraveti či katu sej usnuváli ánsámbala tija nitu nisa sedeli u Bréšća. Treba da ubáda - da napiša teze raboti otu “Brest” ima idno mestu u mojtu sarci i milvam dicáta  - clenvete na toze ánsámbal kača ga sa mojte, no i mojte trite mončita sa clenve na ánsámbala.
       Ništa i predalgjevami tolkus mlogu otu u taze jubélijárna  gudina treba da se uredi dene ali zakako da ni denite na ánsámbala Brest i tugazi za napiša po mlogija dáti ud “istorijata” na Ánsámbala BREST.

NA MLOGU GUDINI BREST !

marți, 6 august 2013

XXXIII. NA FESTIVÁL U ŽIMBOLIJA   Puzváni ud Ásočiácijata na madzersćite žini "Elet " ud Žimbolija détu urižde  seku gudina idini mlogu hubanći festivál – „Festival Jimbolean – model de multiculturalitate  si multietnicitate în Banat”,  Ánsámbal BREST i zali deli i taze gudina na festivál.

   Brešćánčitata ud srednata grupa na ánsámbala sa se predstávli napreći mlogubrojnija publik ud kulturnata kašta mlogu hubanći, no le taj kača seku pać.

   Pate du Žimbolija, kaćitu i uščeršnija paći du Dédva i bili uciguréni ud Balgarsku Družstvu ud Banát – Rumanija.

   Dicáta sledi katu sa se predstávli mlogu dubre sa bli pukánati ud siga da učástvati i dugugini na toze festivál  i sa bli pudaréni ud usnovitela i mamače na ánsámbla – tojest áz -  sas neku saháti na kapilu u štránda „Santa Maria” ud toze hubanći váruš Žimbolija.

XXXII. DENITE NA VÁRUŠA DETADENITE NA GRADA/VÁRUŠA DETA , IV-ta EDÉCIJA          Taze gudina preku 2 du 4 áugusta sa izmenali /iztikali taj zvánite deni na váruša Deta signati taze gudina na IV-ta edécija.
            Kača seku gudina du siga, i taze gudina Ánsámbal BREST ud Bréšća i bili puzváni ij učástvali na toze práznići u drugija denj, tojest u sabta, 3 áugusta 2013 gudina.
              Ánsámbala Brest sej predstávili sas dve ud trite-mu grupi , sas gulemite i srednite dica.
Gulemata grupa i izigrála dve balgarsći igri a srednata grupa i izigrála idna suita ud banátsći balgarsći- palćensci igri i dve igri ud balgarsćija folklor.
          
              Sate sa se usešteli dubre, a dicáta sa bli zaduolni či sa mogali i sas tazi prelega da pukažati na sate prebránite hubusta na narudnite igri i nášta hubanka nusija.