vineri, 26 iulie 2013

XXX. Sv. Joakim i sv. Ána

Sv. Joakim i sv.  Ána rodnic na Blažina Divica Marija 
      Dupusnetime za na kasu, sas neku hurta da se spumenémi za toze krastiánsći praznići - Sv. Joakim i sv.  Ána.
     I pa taj na kasu, ama ud svi sarcu da puzdrávem sate unezi rádusni i blažini détu nosati tuje hubanku ime.
 ČESTITI IMENI DENJ !
DA VU BOG ŽUVEJ !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu