joi, 18 iulie 2013

XXVIII. Da se spumenémi za Vásil Levski


      Se dupáde da se spumenémi za idin ud gulemite geroje na nášta dumuvina – Májća Balgárija. 


      Zašto báš dnés ? Otu toze denj se navaršvati 176 gudini ud rázdenijtu-mu.

      Nikade nismi, i nitu ništi zabrávimi junácte détu sa se borli i sa se álduvali za nizavisnusta na balgarete, i tuj za naučimi i nášte dicá i nášte unučta.

      Taze gudina sa se navaršli 140 gudini ud katu i purmenali Vásil Levski, za tuj se ubráštemi sas miseljta i sas mulitva kantu négu.

Vasil Levski (Васил Левски)   rudéni na 18 iulie 1837 gudina,  u Kárlovo, Balgarija – purmenali toze zivoti na  19 februára 1873 ta gudina) istenskotu ime muj blo Vásil Ivánov Kunčev (Васил Иванов Кунчев), revolucionár i geroj na Balgárija

       Katu i navaršili 20 gudini  i bili pumázani diákon.  U 1862 –tu letu  i izbegnali u Sarbija, i flezali dubrovolec (voluntár) i „Balgarskata legija” orgánizirana i vládana ud G. Rákovski.  Ud tuje vreme i dubávili, ali sij prejgráli  naračvanijtu  „Levski” (kača idini láv),  zaštotu idnaši i skoknali tolkuse na deléku či drugárete-mu sa dumali či sámu idini láv moj da skokni taj. U  perioda 1862-1868, Levski i zali del na sate razmirci  pudignati protiv turcete.
       I nastájvali za sate balgare da se pudignati proti  turskotu robstvu, i  sej nadevali, či sledi uslubudevanijtu  Balgárija da dustigni idna demokrátična  i slobudna daržáva.
       U 1869 ta gudina , Levski i krénali da urižde , mestini komisij ali komitete, i taj u  1872 ta gudina ubidva sata Balgárija  da usnuvi teze komitete détu sa bli vládani ud varuša  Loveč -  Ловеч.
       Entuziázama, za žálus i bili tvarde kasi. U jesenta na 1872 ta gudina  katu sa narušli idna turska pošta, za da imati nosce da si kupuvati uružija, turcete sa izluváli nekolkus clenve na tezi komitete, kačitu i tozi ud  váruša Loveč.
      Levski i bili uluváni u  27 decémbera 1872 u séltu  Kakrina, détu se namerva u ukulinata na  Loveč, se prekázva či i bili izdádini. Po kasnu i bili premestini u grada  Veliko Tirnovo, i  na  4 jánuára u  1873 ta gudina sa gu izmestli u Sofia, détu i bili udsadini na smrać.

ПОКЛОН ПРЕД ТЕБ, АПОСТОЛЕ !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu