luni, 22 iulie 2013

XXIX. Upatvanji za u meseca juli, u gudinata 1937 i 2013.

 Na starnata za meseca jula i pudbelezanu slednotu upatvanji:
U puljétu: Nájgulemata rabota právi žatvata, i huzidbata na ranata. Starništata sigá se razurevat. Zemete za rápica, taj i ugarete se ugarisva, tutune se čapkva.
- U gradinata. Luka se vádi. Zéljitui se prekupáji. Jábalćite, détu ránu zrejat i izpádel možat da se šušat.
- U luzjáta: Kopeletata de se čisat i varvete da se izkástrat. Tréćata kopanj da se izvarši, i sled to da se napraska trećijapać, ama u suvu i u bizvetarnu vreme.
- U mátećinárstvotu: Kugá ij zadalgju suvu vreme, mátćite imat da se pujat, i aku ij nužnu, da se ránat. Na takvizi mátći, détu sa izgubili májćatanji, mozi da nji se dáva druga májća.


Za sigášnotu vreme, tojest 2013 gudina bi blo dubre da zapántiti slédnite upatvanjita:
Aku pa, ištiti da duznájti kako i tuj pulji, gradina, lujzá ali mátećinárstvu puglatejti na svetovnata mreža – interneta – dáj Bože da sti sréćni da nameriti neštu détu štoguderi za vu razreši détu si želiti.

- Za váštu zdrávu: pijti náj málku pu dva litera téčnosti seku denij (aku némat na nareći, ali nisti izvarili joši irćijata, i haznuvita i pivata). Makári dve nédeli, napusneti rabotata pa tragnetij na murijtu, ali kantu ladinata na planinite. Nideti da krénit nit makár kakva rabota biz da si pučiniti málku.

- Za srećini  zuvot: da igrájti seku nedele la LOTO. Aku vu meni pate čarna kotka, zavarnetise barži tri raskače, i pljunetisi u pázvata.Aku se sretiti sas neku métkši....niti áz ni znája kako i tuj... ama niti kako za se dugudi.

- Za mirini, blažéni i rádusini žuvot: da ni zabráviti nekaćisi da pugladeti pu svetovnata mreža interneta, náj málku idini sahát seku denj Fácebook-a i náj málku déseti sahate http://miselj.blogspot.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu