miercuri, 26 iunie 2013

XVIII.Koj mu-j briga...Koj mu-j briga  dnés za tébe...
Či stumáka ud gláći buli...
Koj pudile leba`s  tébe...
Koj ud žálust prusaldzi...?

Nikadarin moj da gladeši
Da tarpiš i da remnuvaši
Aku-si jáći moj da sanuvaši...
I nadája da gladuvaši.

Si`j  zaslužili
Taj ti treba
Taj`s glasuvali,
No tarpi.
Sabudise, akuj možnu...
I durugijače izberi.

Zadremi, i sámu mislise
Či žuvota`s vládaši ti
I na BOGA ti mulise
Da te izvadi ud tezi ..„sméti”

Si palćenimi, n`de se ustáve
I purbij i tozi plafoni
Za nikuj da ni zabráve
Či nisi kača idin kloni

Détu gu vetara ladi
I lisćite mu gj suši
Negu učite za`si pudigna
I na glás áz za izvikna

SAM PALĆENINI I TUJ ZNÁJA
NIKADE NIŠTA ZATÁJA
MOJA MÁJĆENSĆI JAZIĆ
BOG DA ME PUMOGNI, U VEĆ.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu