vineri, 10 mai 2013

XIII.SREŠTENIJ na banátsćite balgare – palćene u Stár Bišnov - 26 ápril 2013 gudina      U vremeto na tri hubanći deni, usreći 25 – 27 áprila 2013 gudina u Stár Bišnov sa se prebráli predstávitele na banatsćite-balgarsći - palćensći sela ud: Balgárija, Sarbija i Rumanija. I tvarde mačnu da trasa siga hurti détu mojati da iztulmáčati usežbite détu sam gj  prežuveli...Gulema rabota da preberéši predstávitele ud tolkusi daržávi na banátsćite balgare-palćene, na idno mestu, da sa záginu i ujdinati. Taze srešta i drugata pu red preku taze gudina.      Parvija red smi se sretili u Belo Bláto (Liznájt) u Srabsćija Banát, na inicijátivata na guspudina Stoján Kálápiš, no etu teze deni se sreštemi u Stár Bišnov, tám détu nášte prededve sa se zadumuvili siga 275 gudini. Tuje drugotu sreštenij se dugážde na iniciátivata na birova na Stár Bišnov, no i početin konsul na Balgárija u Timišvár (Timişoara) guspudáre Gjusi Nákov.
          Mlogija sa bli problemite détu sa se hurtuvali, osubitu za náša májćini jazići i za pismenusta na toze banátsći balgarsći jazići - drugija knižovin balgarsći jazići. No sate prebránite sa bli saglasni či seku idini ud námu treba da se trudi da právi satu détu i vazmožnu za de se upázi taj kaćitu  sa gu hurtuvali i pisali nášte prededve.
            S tazi prelega i blá predstávna i knigata  napisana ud guspudin Ján Vásilčin – parok “Dugadjáji ud istorijata na balgarete i na  balgarete –palćene”.
            Izdávanijtu na taze kniga mu dunáse još idna prelega za da se rádvami či ima i takvize hora détu se trudat da naprávati puznáta istorijata na nášte prededve no i nášta.
            Razbire`se či u tuje vreme sate gustene sa puhodli : Muzeja na Balgarskotu Malčinstvu ud Rumanija, Škulata – Liceija Svetite Kiril i Metodij, Čarkvata, Obštinata, sportnata árena na “POBEBA” i joši mlogija mesta...
            Denvnija red na sreštenijtu ud Stár Bisnov i sadarželu i sloga svazana za jubileuma “275 gudini u Banáta”.
Na utre smi se sretli sincata u Timišvár u Katuličánsćija Dom détu sej udslužila idna sveta misa za spomen na náša biskup Nikola Stánislávič- kojtu i mámili nášte prededve u tejnotu lutanij kantu teze mesta.

      Treba da prepuznája či sami falosi i se gurdeja či imami taze izvaniredna prelega da prežuveja teze vremetá na idno novu istensku sabuždenij na balgarsćija – palćensći nárudi.
            Néka Satmožnija Guspudin Bog da usarci i pudarže sate unezi détu se trudat za upázvanijetu na toze skapi májćini balgarsći – palćensći jazići, i da ukripi sate unezi na kujatu sarcito i bakti balgarsći – palćensći.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu