sâmbătă, 23 martie 2013

X. 8 márta internácionálnija denj na žinite

      Na toze hubanći denj  náj mancacite clenve na Ansámbal BREST nisa zabrávli tejnite milni májći, bábi, tétći, učnáj i sistri i usarceni ud predsedátela na Balgarskotu Druzstvu ud Banát - Románia - Filiála Bréšća  i négvata drugárća sa se prebráli  i sa dunéli s tej sate  milni žini ud tejnite familij . Idin hubanći ártističini prográmi  sa  preprávli teze hubanćite dica i sledi  katu sa si ubádli prez poezija i pesma tejnite miselj sa pudarili sate žini prebráni s pu idini trandáfer.
      Za zálust némami nitu idno svetiče ama sámi cigurini či teze momente prežuveni záginu ništa se zabrávati skoru.
Sate náj hubanćite miselj ud na sveta s mila i da sti blažéni u váša žuvoti vu žila milni muja.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu