luni, 11 martie 2013

III. MILATA MILATA


(prezadna ud interneta, prerabotna i preubarnata na balgarsći – palućensći jazići)

Idna familija izvanrednu sirmášca familija - dumami izvanrednu out sirmáse smi u dnéšnija denj máj sincata- sastávna ud idini čeleći i négvata žina – drugárća  sa žuveli taj kaćitu sa mogali, ud denj za denj.
Idini denj žinata,  détu i imála mlogu dalgija ćika i zamolila čeleka da i kupi idini grébeni za da moži da si  ćiši, briguva dalgijata i hubankata ćika za da ni se usukva out i blá s`sémi dalgija – i stégala uddole kulenete.
Sirmáha čeleka i ubážde či néma ud did a zami lejve.
- Le teze deni mu sej izčupili i saháta i némami lejve da gu namesta.
Ama žinata ne se ustávele i si gu-j molila da i kupi tolkus nužnija grébeni.
Katu i učali idini denj na rabota čeleka out i menali prez idini dugjni détu se purdavati saháte, náša čeleci  si purdáli izčupnija sahati – se razbire či za po málku léjve – i ij kupili idini grébenij za négvata drugárća.
Večera katu si stignali  pustánati u tej, s grébene u rakata, saštisani i sapćásali či négvata drugárćija i na kasu ustrigana.
Tá sej ustrigala i si purdála  dalgijata ćika i za lejvete i kupila idini novi i hubanći saháti za tejna milini drugári.
Na i dváta sa ij purčučureli saldzite i sa razbráli či milata idini kantu drugj gj dudekala da naprávati, za néguku vaja teze drébni  raboti, ama za tej gulema stvári detu i putvardeva milata idini kantu drugij.

Morala – nauka ud taze kasa dugadijája (taj kaćitu ja/gu vidi čeleka detu i napisali – pu drugj jazići, taze dugadijája) :
Da milváši niji idna gulema ali izvaniredna rabota, ama, da badiši milvani i idna gulema  i hubanka rabota. I ne u sétnija ret, da milvaši i da badiši milvani i  …SATU.
 
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu